Fly

Director:Dionisis Likiardopoulos

Set Design-Costumes:Kiki Miliou

Alkmini Theatre,2015